Het studentenleven. Of je er nu naar bier ruikende verhalen over schrijft zoals Ernest Claes of vurige pamfletten zoals Rudi Dutschke of Daniël Cohn-Bendit, steeds zit er iets waars in, maar tegelijk ook een vertekening van de realiteit.
Studenten vormen een eigen wereldje met een eigen taal, eigen vergaderingen, zelfs eigen cafés. Een hermetisme dat hen vaak als elitarisme wordt aangewreven. De buitenwereld, de « anderen », kijken er dan ook dikwijls onbegrijpend tegenaan. Ook linkse “anderen” tegen linkse studenten.

Het SARUG-incident aan de Gentse Rijksuniversiteit b.v., waarbij de Vlaamse Communistische Studenten (VKS) betrokken raakten, wat was dat ook, alweer? En wie het zich herinnert, trekt misschien de schouders op : ach, zo belangrijk was het nu ook weer niet…
De VKS wil een ander, een juister beeld geven van de linkse student. Hij verschilt wel degelijk van de doorsnee-student, net zoals een militant in de « gewone » maatschappij, ook verschilt van de doorsnee-burger. Maar de linkse student is ook niet de gauchistische oproepkraaier, zoals de media hem zo graag afschilderen. De VKS werkt vooral op het ideologische vlak en daarom was de SARUG-kwestie wél belangrijk. En dat zullen ze zo dadelijk eens nader uitleggen.
Zij, dat zijn dan Geert en Herman, en ook Ignace al heeft die zich tijdens het interview niet in het gesprek gemengd. Deze gewezen wielrenner ontpopte zich echter als een uitstekend waterdrager…
Geert: In 1977 vroeg SARUG-Alternatief om opgenomen te worden in het Politiek Convent (PK). Dat is het overkoepelend orgaan van alle politieke en filosofische verenigingen, waarvan de voornaamste bedoeling is de subsidies op een verantwoorde wijze te verdelen. Verenigingen die erkend worden krijgen zo’n 35 a 40.000 fr. Wie over de erkenning beslist zijn de verenigingen die er reeds zelf inzitten.
Herman: SARUG nu is een vereniging die zich vooral richt op de Vlaamse strijd en een aanhang kent in de katholieke scholen. Zij verdedigen een soort van solidarisme. Men kan hen evenwel geen fascisten noemen, omdat zij geen geweld gebruiken. En daar zit precies het gevaar, namelijk dat zij een heel ander publiek aanspreken : min of meer idealistische jongeren die wel begaan zijn met de derde wereld en zo maar die dat dan vanuit een zeer traditionele hoek bekijken. En in die zin zijn ze gevaarlijk omdat ze de brug kunnen leggen tussen de CVP en extreem-rechts in Vlaanderen.
Zij vertegenwoordigen nu de mensen die vroeger bij het Verdinaso zouden geweest zijn of zo. SARUG voldoet echter wel aan de objectieve criteria om lid te worden van het PK. Zij werden dus afgewezen op ideologische gronden, wat eigenlijk niet statutair was. Aanvankelijk deed VKS dit ook, maar op een vergadering werd daarover nadien een discussie gehouden, waarna bij unanimiteit werd besloten de redenering zoals die door de trotzkisten en zo werd verdedigd (« fascisten moeten geweerd worden ») niet meer te volgen. Daarmee waren we de eerste linkse beweging die dit standpunt innam. Dat sloot eigenlijk aan bij de stroming die rond die tijd bij de communisten begon opgang te maken, nl. het eurocommunisme. Daarbij kwamen we tot de overtuiging dat de huidige parlementaire vrijheden die er bestaan, niet mogen worden opgeofferd om nieuwe sociale en economische vrijheden te verkrijgen. Dat die integendeel middelen moeten zijn in onze strijd orn ook op het economische en sociale vlak de rechten van de werkende bevolking te bevestigen. Tenslotte zijn die politieke vrijheden een verworvenheid van de arbeidersbeweging. En wij mogen niet in de val van rechts trappen door daar afstand van te doen voor bepaalde andere rechten, waarvan het trouwens nog niet zeker is dat we ze gaan krijgen.
— Heeft de wijziging van jullie standpunt iets teweeg gebracht bij de andere verenigingen ?
Geert:
Oorspronkelijk niet, al was het wel een enorme schok. Geleidelijk aan zijn dan verscheidene groeperingen bijgedraaid. Eerst het Katoliek Universitair Centrum, dat niet rechts is, en later ook ’t Zal wel gaan, het vrijzinnig Studentengenootschap.
— En was dat dan voldoende om de meerderheid te halen ?
Geert :
Neen, u moet weten dat de meerderheid in het PK wordt gevormd door verschillende AMADA-gerichte groepen, Trotzkisten en homofielen.
Herman : Mettertijd brokkelde die meerderheid wel af toen hier een CVP-kern werd opgericht en andere verenigingen die eerder rechts waren. En die gingen wél de democratische kant op. Dat is wel triestig dat men moet vaststellen dat de rechtsen zich democratischer gedragen dan de linksen. Wij wilden dan op een vergadering de statuten zodanig wijzigen dat men SARUG wel moest aanvaarden. Deze vergadering werd echter door de gauchisten geboycot zodat er niet voldoende aanwezigen waren om tot een statutenwijziging over te gaan maar wij beschikten wel over een gewone meerderheid.
Herman : Op die vergadering werd ook NSV gestemd en dat is een vereniging met een duidelijkere fascistische ideologie. NSV staat voor Nationalistische Studenten Vereniging en hun blad heet Signaal, dat zegt al genoeg, nietwaar? VKS heeft zich bij de stemming echter onthouden omdat een week tevoren NSV een meeting van Arbeid had verstoord. In ons voorstel voor de statutenwijziging hadden wij immers voorzien dat een beweging kan ontzet worden uit haar rechten als ze blijkt geeft van ondemocratische praktijken. Die statutenwijziging is later aangenomen en op basis van deze clausule is onlangs NSV uit het PK gezet omdat zij de voorzitter van de Sociale Raad (ook een student), het voogdijorgaan over het PK, hadden afgeranseld.
Geert : SARUG daarentegen zit er nog steeds in en houdt zich ook aan de democratische spelregels.
Herman : Heel deze zaak heeft ons dus de mogelijkheid geboden aan te tonen dat de communisten, met onze door het verleden zo belaste naam, wel degelijk als democraten kunnen reageren. Zo heeft VKS zich bij een groot deel van de studenten hier in Gent een soliede democratische reputatie kunnen opbouwen. We worden niet langer in één adem genoemd met MLB of SJW, we zijn een organisatie met een eigen gezicht geworden.

Ronny De Schepper

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.