Vandaag is het veertig jaar geleden dat er in De Vlam persconferentie plaatsvond van het Masereelfonds-Temse om de op til zijn Boon-herdenking aan te kondigen. Van de persconferentie zelf bestaan (bij mijn weten) geen foto’s, daarom loop ik al een beetje op de feiten vooruit en publiceer ik hierbij een foto van de herdenking zelf. Het verslag van de persconferentie is van Martin De Ryck (of Rolf Van Scheldelande zoals hij zichzelf noemde) voor Het Vrije Waasland…

Een Louis Paul Boon-herdenking te Temse ? Waar zit het verband ? Immers bij ons weten had Boontje tijdens zijn leven geen verbindingen met de Scheldegemeente. Ronny De Schepper van het « Masereelfonds » afdeling Temse, moet ook begrepen hebben dat de persmensen onvermijdelijk deze vraag zouden stellen, want hij begon zijn persconferentie over het titel-onderwerp met een antwoord op dit « waarom in Temse ? ». Hij noemde een « Louis Paul Boon-herdenking » te Temse niet eenvoudig, en toch ergens voor de hand liggend.
Bij de oprichting van de Masereelfonds-afdeling in Temse, zowat een jaar geleden, overheerste de bedoeling naast culturele animatie ook ontspanningszaken te organizeren (o.a. « nacht der poëzie »), eveneens de functie als vormingsorganizatie te beklemtonen. Hiertoe waren drie cycli gepland : a) muziek; b) filosofie; c) literatuur; dit alles telkens van uit een welbepaalde invalshoek, vermits het een Marxistische instelling betreft.
De cyclus « muziek » werd reeds afgewerkt onder de naam « muziek en maatschappij ». Cyclus filosofie verkeert in een beginstadium en is uiteraard beperkt en eenzijdig : het marxisme. Uit de cyclus « literatuur » ontsproot de « Louis Paul Boon-avond ». Immers de naam Boon dook steeds op. Het roer werd omgegooid en in plaats van een cyclus « literatuur » wordt een groots opgezette Boon-herdenking georganiseerd.
Het eerste bestaansjaar van het « Temser Masereelfonds » was een soort rodageperiode. Na ruggespraak niet de familie Boon kan een expo ingericht worden van de cartoons van Boon, die hij destijds als de zogenaamde « carboontjes » in dagblad « Vooruit » heeft gepubliceerd.
Deze tentoonstelling heeft plaats op zaterdag 24 en zondag 25 januari 1981 telkens van 15 tot 29 uur (sic) in de feestzaal van het gemeentehuis van Temse. De vernissage op vrijdag 23 januari wordt een stijlvolle herdenking met tal van spreekbeurten. De manifestatie in Temse wordt een internationale primeur. Inderdaad moest dit oorspronkelijk in september jl. doorgaan in de « Doelen » te Rotterdam, maar dit is niet gebeurd. Dus heeft Temse de eer. De uitgever van Boon : Harry Langbroek van « Arbeiderspers » Amsterdam zal aanwezig zijn.
Tijdens de « open academische zitting » zoals men de vernissage kan betitelen, nemen volgende prominenten het woord : als inleider minister van P.T.T. Willockx, die zal spreken over de figuur van L.P. Boon. Aanvankelijk zou minister Mark Galle, stadsgenoot van Boon, het woord voeren, maar deze is verhinderd daar hij dezelfde avond in Aalst een voordracht houdt. De organisatoren wilden een SP-minister, daar Boon tot deze partij behoorde en nog vlak voor zijn dood op de SP-lijst voor de Europese verkiezingen stond. Door F. Boesmans werd de naam Willockx vooruit geschoven, te meer daar deze PTT-minister ijvert voor de uitgave van een L.P. Boon-postzegel.
Prof. Paul de Wispelaere van de U.I.A., die Boon « een tedere anarchist » noemde zal spreken over Boons grootste twee werken : « De Kapellekenshaan » en « Zomer te Ter-muren ». In dit verband kan tussen haakjes meegedeeld worden dat Oswald Joossens die zaterdag zijn dichtbundel « Gesloten cirkels » voorstelde, een gedicht, schreef waarin beide voormelde onderwerpen zijn samengebundeld.
Staf de Wilde is de derde spreker. Deze schreef een licentiaatsverhandeling over het « Lolita-motief » bij Boon. Hij zal handelen over het allerlaatste, postuum verschenen hoek van Boontje « Eros en de eenzame man ». Dit thema werd gekozen omdat vaak om de seksuele component, zowel in het plastisch als in het literair werk van Boon, wordt heen gegaan. In de preutse benadering spreekt men hoofdzakelijk over « De Kapellekensbaan ». Door deze andere benaming willen de Masereel-mensen daarmee breken. Beide benaderingen vertonen door taalgebruik wel verwantschap, maar de eerste wordt door maatschappijgebruik boven getild. Alle twee noemen ze Boon echter een groot schrijver.
Willem Roggeman, schrijver, journalist, dichter, criticus zal spreken over « de relatie tussen het journalistieke en het literaire werk van Boon ».
Prof. Frans Vincke, hoogleraar in de Slavistiek aan (de R.U.G., zal tenslotte « de plastische zijde van Boon en meer bepaald zijn cartoons » belichten. Ditzelfde onderwerp vindt men terug in de brochure die te dezer gelegenheid wordt uitgegeven. Elke spreker krijgt een tijdslimiet van 15 minuten. In de gelegenheidsbrochure, die werd samengesteld door Ronny De Schepper, werden gebundeld : artikels van Mestdagh en De Schepper in « De Rode Vaan »; het laatste interview van Boon met André Hebbelinck in hetzelfde blad; bijdragen over het « Lolita-motief » door Staf de Wilde en Ludo Stijnen; bijdragen over « Het Geuzenboek » door Prof. Paul de Wispelaere en Stefaan van den Bremt: bijdragen over Boons journalistieke werk in de « Rode Vaan » door Rosa Michaut; « Boon-avonturen » op de redactie van « Vooruit » door Jeanine de Rop en de bijdrage van Prof. Frans Vincke. De academische zitting zal besloten worden met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Temse. Het gros van de uitnodigingen werd verzonden door de Familie Boon.
Oswald Joossens, ondervoorzitter van « Masereel-Temse » bedankte tot slot van deze interessante persconferentie spreker Ronny De Schepper, oud-voorzitter, en de pers. Volledigheidshalve vermelden wij hier nog de samenstelling van het bestuur van Masereelfonds-Temse: voorzitster Sonia Weyn; ondervoorzitter Oswald Joossens; secretaresse Gilberte van Britsom; penningmeester Emiel van Lier; beheerder: Gregorius Heirman.

Referentie
Rolf van Scheldelande, Grootse L.P.Boon-herdenking te Temse: academische zitting en tentoonstelling, Het Vrije Waasland 23 januari 1981

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.