En als ik u onder deze titel nu eens de theorie van de meerwaarde zou inlepelen ? Dan zou u zich allicht voelen als de schlemiel die zich heeft laten vangen aan een pseudo-Hamilton kaft, waarop een meisje haar naaktheid wiegelt voor de zacht-belichte spiegel (om Paul Van Ostaijen te parafraseren), en die dan in de verantwoording te lezen krijgt : « In de gekozen verhalen ( … ) wordt de erotiek uitgetild boven het puur seksuele en reikt veelal naar een groter geluk. » Die denkt dan : « Jéézes ! Nu kun je al geen boek meer kopen met een titel als Beroemde erotische verhalen en met zo’n kaft zonder er een zedenpreek op de koop toe bij te moeten nemen. » En inderdaad, het boek is een bloemlezing van de werken die traditioneel als erotisch staan gebrandmerkt (Boccaccio, Aretino, Bandello, enz.) en het zijn slechts uitschieters als Frank Harris, Sybil Claiborne en de vrijmoedige legenden uit Afrika die het geijkte en welhaast vervelende patroon kunnen doorbreken. (Loek Polders, red., Beroemde erotische verhalen, Elsevier, 311 blz., gebonden)

Apenstreken
« Een pels die een zwarte tulband rond de kruin vormt, een hoog voorhoofd, borstelige wenkbrauwen, wantrouwige blik, grijze baard… Dit is wel degelijk een Brazza aap, gekiekt in de zoo van het Canadese Vancouver, maar lijkt hij niet sprekend op een Iraanse geestelijke leider ? Om niet te zeggen op de ayatollah Khomeini ? De Brazza-apen leven in Centraal-Afrika. »
En de aap die dit schreef, leeft in de redactielokalen van Het Laatste Nieuws gretig inhakend op de hetze die het Amerikaanse persbureau UPI tracht op gang te brengen naar aanleiding van de gijzelingsactie in Teheran.
Wij hebben over deze actie reeds onze verontwaardiging uitgesproken, maar dat houdt niet in dat men als antwoord op deze terroristendaad tot een dergelijk aapachtig niveau moet afdalen.
Masturbatie (1)
« Masturbatie verzwakt het organisme en kan leiden tot impotentie. Het is een ziekte die geheugenverlies en voortijdse zaadlozing kan veroorzaken. Een paar tips om masturbatie tegen te gaan : alvorens te gaan slapen een eindje hardlopen, daarna de voeten wassen met warm water : wanneer u wakker wordt, blijf dan niet in bed, maar sta onmiddellijk op; ga niet onder dikke dekens of op uw buik liggen als u gaat slapen; draag geen te strakke kleren en was regelmatig uw onderlichaam. »
Een preconciliaire tekst van een gefrustreerde onderpastoor ? Alweer de ayatollah Khomeini ? Geen van beiden ! Het is een wetenschappelijke bijdrage in het « Dagblad van de Chinese Jeugd » door professor Ye Gongsjao uit Peking. Hebben ze bij Amada alweer iets om over te klappen…
Masturbatie (2)
Maar goed, professor Gongsjao is gewoon begaan met zijn studenten wier aandacht de laatste tijd wat begint te verslappen, als ik deze ongelukkige beeldspraak mag gebruiken. Aan echt doortastende maatregelen is hij nog niet toe. Daarvoor moet je in Israel zijn, bij Ouri Avneri, een parlementslid van de extreem rechtse Shelli-partij. Die heeft in de Knesseth (het parlement) een wetsontwerp ingediend dat strenge straffen op masturbatie stelt.
Bij dieven hakken ze in primitieve gemeenschappen wel eens de rechterhand af. Is het iets in die zin dat Avneri voorstelt ?
Kindermishandeling (1)
Misschien heeft Avneri zelf wel kinderen en dan huiver ik reeds bij de gedachte wat er zou kunnen gebeuren indien hij ze betrapt bij dergelijke « binnenpretjes ». Als er immers één zaak is dat dit haast afgelopen jaar van het kind uit de verdomhoek heeft gehaald, dan is het gelukkig de informatie over kindermishandelingen.
Alhoewel. Als je nagaat dat volgens een officiële verklaring van de Raad van Europa slechts twee procent van de Europese kinderen tot 18 jaar lichamelijk en acht procent geestelijk door hun ouders wordt mishandeld, dan begrijp je zelf wel dat het hier slechts het topje van een ijsberg betreft. Volgens de woordvoerder van de Raad, John Croft, zijn de mishandelingen meestal het gevolg van de hoge verwachtingen van de ouders waaraan het kind niet kan voldoen.
Straf
Hoe oud de vrouwelijke vrijwilligsters van de 2de Cie TTR te Neheim (BRD) waren, hebben we beleefdheidshalve niet gevraagd en we weten dus ook niet of de straf die landmachtkapitein Haes hen heeft opgelegd nog als kindermishandeling kan worden beschouwd. Feit is alleszins dat bedoelde kapitein twee vrijwilligsters die een fout maakten bij de drill honderd maal « Mijn rechterkant is daar waar mijn duim links is » deed schrijven.
Kindermishandeling (2)
1980, jaar van het… Nee, een gewoon jaar. Vrouw, dorp en kind zijn aan de beurt geweest. Geen nieuw internationaal thema en dat geeft ons de tijd te bekijken wat in het jaar van het kind NIET aan bod is geweest.
Kindermishandeling is daar een schrijnend voorbeeld van. Geweld tegen jongeren in het algemeen eigenlijk en geweld door jongeren ook. Hoe komt het dat men daar zo angstvallig over blijft zwijgen ? Twee procent van de Europese kinderen wordt lichamelijk mishandeld en acht procent geestelijk. Cijfers die er niet om liegen.
Heel veel scholen en jeugdclubs worden geconfronteerd met vernielingen op grote schaal, toegebracht door jongeren. « De jeugd van tegenwoordig heeft geen eerbied meer voor andermans bezittingen » of iets van die aard is een veel gehoorde reactie. En daar blijft het dan bij.
Over het geweld tegen jongeren wordt maar liever gezwegen. Dat past niet in het beeld van « de onschuldige kindertjes », in de mentaliteit van « voor mijn kind is niets goed genoeg ». Als je kinderen, jongeren een aparte plaats toekent — b.v. door ze een aparte rechtspositie te geven — hoef je bijgevolg hun situatie ook niet serieus te nemen. Daarbij, we hebben toch de jeugdbescherming ?
Rits sluit de ogen niet en wijdt er een themanummer aan. Met een artikel over kindermishandeling : wat verstaan we eronder; wat zijn de oorzaken; hulpverlening en preventie. Dan een interview met de voorzitter van de nieuw opgerichte Vereniging Kind en Geweld.
In een verslag van het Jongerentribunaal ’79 in Nederland komt de rechtspositie van minderjarigen er ook bij kijken. Gevolgd door een artikel over jeugdbendes, waarin iets over agressie en uitgebreid over het werken met jeugdbendes. Naast de gebruikelijke rubrieken persvers, recensies en een overzichtje kadervorming is er dan nog een verslag van de persconferentie van Tele-onthaal, die aankondigen ook voor jongeren en kinderen te gaan werken. Zo stelt de redactie van Rits zelf haar vijftiende nummer voor. Meteen is het ook duidelijk dat het een belangrijk nummer is geworden. Het kost 40 fr, maar het gemakkelijkst is misschien nog een abonnement nemen (200 fr voor zes nummers, storten op 001-0273688-30 van Info-Jeugd Nationaal, Nederkouter 111, 9000 Gent).
Ondertussen is ook nr.16 van de persen gebold. Een specifiek thema is er niet, maar het merendeel van de bijdragen heeft iets met seksualiteit te maken.

Ronny De Schepper (De Rode Vaan nr.52 van 1979)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.