Op uitzondering van de aankondiging van onze scholierenenquête in het nummer 40 (en waarop de reacties reeds binnenstromen; het is echter nog niet te laat om mee te doen !), is het geruime tijd stil geweest wat de rubriek jeugd betreft. De redenen hiervoor zijn van redactionele aard, zodat we hierop niet ingaan. Het is echter zeker niet zo dat er de afgelopen weken van het jeugdige front geen nieuws was. Integendeel ! Daarom brengen we nu in een notedop een overzicht van de nieuwsjes die wij al die tijd hebben vergaard.

* De Krikskes (foto) vieren op 31 oktober om 19.30 uur in zaal Kielpark hun 35-jarig bestaan. Hieraan werken mee de kabaretgroep Katastroof (berucht voor hun « vuile liekes »), het orkest Spectrum en natuurlijk de Krikskes zelf. Hierop komen we volgende week nog eens uitgebreid terug. Deze week volstaan we met een blik in hun tweemaandelijks tijdschrift « Pogen » (Lamorinièrestraat 30/6, 2000 Antwerpen). Hierin vinden we artikels over het zomerkamp, de Olympische Spelen van Moscou en de gebeurtenissen in Polen. Ook een inleidend verslag van een discussieavond over vrije discipline.
* In « Jongerencontact » (het blad van de ABVV-jeugd, Hoogstraat 42, 1000 Brussel) bijdragen over : verder studeren aan de universiteit, tewerkstelling, het congres van de voedingscentrale, Zuid-Afrika, Bolivia, interimbureaus, gehandicapten en ontwapening.
* « Pro of contra » (de Merodestraat 16. 1060 Brussel) is het blad van de Humanistische Jongeren. In het oktobernummer vinden we o.a. een interview met voetballer Sois Van Der Elst, artikels over het Pand, de kerkfabriek van Schorisse en El Salvador.
* « Huurinfo » (Rogierstraat 134, 1030 Brussel) is dan weer het driemaandelijkse tijdschrift van Humjos (Humanistische Jongeren Service). Hierin bijdragen over de vrijzinnige jeugddiensten, de cursus lekenbegeleiding, vakantiejeugdateliers en tienerkampen, de filmclubs, de reisdienst en kind en creativiteit.
* In « BVS » (Godshuizenlaan 13, 9000 Gent), het blad van de Belgische Vereniging voor Suikerzieken, staat er een artikel over kinderen met diabetes op school. Ook stukken over slecht-etende en slecht-ziende kinderen.
* Het hoofdartikel van « Informatieblad » (het veertiendaagse blad van het Ministerie van Nationale Opvoeding, Koningsstraat 138, 1000 Brussel) is gewijd aan de affectieve relatie tussen leraar en leerling.
* In « Open Deur » daarentegen, het maandblad van het Ministerie van Nederlandse Cultuur (Koloniënstraat 29-31, 1000 Brussel), gaat de aandacht o.m. naar speelpleinen.
* In « Zoem », het tijdschrift van Jekino-Films (Koningsstraat 300,1030 Brussel), wordt het nieuwe filmaanbod voorgesteld : Grootmoeder en acht kleinkinderen, Tarka de otter (zie r.v. nr. 40), Brontosaurus, Mattie de Ganzenhoeder en De Kattenprins.
* Informatief Spelmateriaal tenslotte (Geldenaakse vest 24, 3000 Leuven) heeft een « Doppersdoolhof » ontworpen. Het is een spel waarin zowel de administratief-bureaucratische doolhof als de ‘psycho-sociale gevolgen’ van de werkloosheid aan bod komen. Het richt zich in de eerste plaats tot de werklozen zelf maar ook scholieren (zowel in het onderwijs als in jeugdverenigingen) en volwassen vormingsorganisaties kunnen er gebruik van maken. Het kan worden gespeeld door vijf tot twintig personen en het spelmateriaal (spelplattegrond, informatiebrochure, vier begeleidingsbrochures, een reeks spelfiches met opdrachten) kost 150 fr. Bestellingen bij lnfodok, Bogaardenstraat 79, 3000 Leuven.
* Over de Werkgroep Informatief Spelmateriaal gesproken, herhaaldelijk hebben wij reeds spelen van hen voorgesteld. « Gerecenseerd » kan je echter niet zeggen omdat de eerste vereiste daarbij is dat men het spel daadwerkelijk heeft gespeeld net zoals men een plaat eerst draait of een boek eerst leest vooraleer tot een kritiek over te gaan. Nu zijn die spelen van ISM meestal zeer omvangrijk. Ze zijn immers eerder bedoeld om in de jeugdbeweging, de jeugdclub of de school te worden gespeeld en niet zozeer in de intimiteit van de huiskring. Dat maakt dat het recensie-systeem dat wij zopas hebben geschetst meestal niet kan worden toegepast. Voor het allernieuwste spel willen we echter een uitzondering maken. Het is dan ook niet het zoveelste in de rij maar iets heel bijzonders. Het heet « Marx erger je niet » en kreeg als begeleidende informatie de omschrijving “kapitalistisch uitbuitingsspel„ mee. Het spreekt vanzelf dat wij dit spel wel eens daadwerkelijk willen uitproberen. Vandaar dat wij langs deze weg tenminste zeven mensen uitnodigen om met ons dit spel te komen spelen. Een telefoontje naar de redactie (02/512.64.15 en vragen naar Ronny De Schepper) volstaat. Het is misschien wel nuttig dat eventuele gegadigden nu reeds weten dat het spel in Gent zal doorgaan. Wannéér, dat kan nog worden bedisseld maar alleszins op een avond.
* Informatief Spelmateriaal is een vzw waarmee trouwe lezers van ons blad reeds vertrouwd zijn. Hoe sympathiek we ook staan tegenover de pogingen van deze mensen (afkomstig uit katholieke jeugdbewegingen) om het kinderspel te « politiseren », tegelijkertijd hebben we ook altijd een beetje onze twijfels gehad over de doeltreffendheid daarvan — en niet ten onrechte, zoals blijkt uit het gesprek met Jan Peeters. Het ideale spel dat naast zuivere spelelementen als spanning, afwisseling of tempo ook op een verantwoorde manier informatie verschaft over allerlei maatschappelijke problemen zal misschien ooit nog wel eens worden uitgevonden, maar voorlopig weegt nu eens de ene dan weer de andere component nog steeds door.
Het nieuwste GOK-spel van Informatief Spelmateriaal gokt duidelijk op het « spelen ». Waarom er dan zonodig moet worden gegokt met de werkloosheid, de ontwikkelingssamenwerking, de milieuverontreiniging en, last but not least, de bom itself als inzet, dat was dan ook de vraag toen Kurt Van Eeghem met veel schwung dit spel aan de verzamelde pers (voor de gelegenheid vooral bestaande uit opgeschoten jongeren van katholieke jeugdbewegingen) voorstelde. Vooral omdat er hier hoegenaamd géén informatie wordt gegeven. Maar het lokt wel discussies uit met het jonge grut, aldus Bert Cleymans van het NCOS, die (in opdracht) het spel met z’n jongste spruit had uitgetest. Zodanig zelfs dat hij er meteen aan toevoegde dat het spel eigenlijk hoegenaamd niet geschikt was om kinderen er zonder begeleiding mee te laten spelen…
Waarbij wij ons afvroegen of die kinderen dat sowieso zouden willen. Dit spel tussen goed en kwaad (gesymboliseerd door de rode kleur uiteraard) is immers gebaseerd op het principe van het pokeren. Met vijf dobbelstenen wordt getracht de hoogst mogelijke combinatie te realiseren in drie worpen, waarbij deze winst weer kan worden ingepikt door de tegenstanders als deze « tegengokken » en een zelfde combinatie werpen. Te moeilijk dus voor het intelligentiepeil van pakweg de helft van de redactie (inclusief deze jongen), maar misschien is het dan toch waar dat de Vlaamse jeugd steeds vlugger vroegrijp wordt… (*)
Aangezien winst en verlies met pionnen op een spelplattegrond worden bijgehouden, zitten deze voorwerpen samen met de speciale dobbelstenen in een mooie verpakking. Die moet er dan voor zorgen dat de niet geringe prijs van 345 fr (portkosten inbegrepen) verantwoord lijkt. Door storting van deze som op rek. nr. 001¬0596337-57 van Informatief Spelmateriaal, Geldenaaksevest 24, 3000 Leuven kan je beginnen gokken. En wie vindt dat wij er maar op los zwammen die kan op het tel. nr. 016/22.25.17 ook de PR-jongen (of -meisje ?) van dienst aantreffen.

Ronny De Schepper

(*) Blijkbaar waren mijn kinderen op dat moment nog niet de Dewaele Brothers tegengekomen, toen hun vader Jackie/Zaki nog café De Gentenaar openhield, want anders had ik wel geweten dat kleine kinderen snel met de principes van het pokeren weg zijn!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.