In Gent zijn een aantal grijsaards plotseling erg trouwlustig geworden. Niet te verwonderen overigens als de bruid een aantrekkelijk jong negerinnetje uit Ghana of Senegal blijkt te zijn en men bovendien er nog een centje bovenop krijgt. Wat zegt u ? Stront aan de knikker ? Reken maar ! Het betreft hier immers een manier om aan verblijfsvergunningen te geraken, de arme stakkers mogen hun bruid zelfs niet aanraken en het beloofde geld blijkt ook vaak achterwege te blijven. En je dringt best niet al te veel aan, want je hebt hier te maken met echte « profs » uit het milieu van de drugshandel en de prostitutie. Als de politie zich hiermee nu is gaan moeien, is het dus geraadzaam om de tong tweemaal rond te draaien vooraleer het dure woord « racisme » eruit te stoten. Alleszins stof genoeg om politiecommissaris Georges De Wolf te vragen om ons even te woord te staan in verband met deze zaak…

Georges De Wolf: Nee, dat gaat niet. Ik mag daar niet meer over spreken. U zal uw inspiratie moeten putten uit reeds verschenen artikels.
— Precies, u heeft toch « Actueel » en « De Morgen » te woord gestaan ?
G.D.W.:
‘k Weet het, mijne jongen, ‘k weet het, maar sedertdien is die zaak definitief in onderzoek gegaan bij het parket en is er nu daarop een absolute zwijgplicht. Tot voor eergisteren was die zaak in feite nog niet in onderzoek, hé. Wij zijn wakker geworden zal ik maar zeggen, of misschien beter — want het is een beetje eigenaardig uitgedrukt — onze aandacht is daarop gevestigd en nu zijn die onderzoeken over die 29 huwelijken gestart. Het is immers zo dat een schijnhuwelijk pas kan worden vastgesteld als het reeds gebeurd is. Men kan dus a.h.w. niet preventief optreden — ik ben nu al bezig met u inlichtingen te geven ! — in die zin dat, als iemand bij de burgerlijke stand aangifte doet van zijn voornemen om te huwen, er geen enkele wetsbepaling is die aan die ambtenaar van de burgerlijke stand en zeker niet aan de politie toelaat om te zeggen : nee, dat mag niet, er is te veel verschil in leeftijd. Er zijn nu eenmaal goede huwelijken met een groot leeftijdsverschil, hé ? De vaststelling van blanke of schijnhuwelijken komt pas aan het licht als blijkt dat na de bezegeling van het huwelijk de beide echtgenoten zelfs beneden aan de trappen van het stadhuis elkaar reeds niet meer bezien, dat ze dan al uiteengaan en dat de vreemdeling — of het nu man of vrouw is — na zes maanden laconiek komt zeggen dat hij de Belgische nationaliteit wil. Dan gaat er natuurlijk een lichtje op. En wat blijkt nu ? Dat de Nederlandse wetgeving met ingang van 1 januari in die zin veranderd is dat het echtpaar tenminste drie jaar moet samenwonen en een gezin vormen alvorens kan worden overgegaan tot een nationaliteitskeuze. Vandaar dat wij nu die toeloop hebben, die interesse voor Belgische huwelijken, omdat het bij ons nog altijd zes maanden is.
— Heeft u zich nu aan uw zwijgplicht gehouden en zou ik wat u mij nu verteld heeft toch mogen gebruiken ?
G.D.W.:
Tuurlijk ! Dat is algemene informatie wat ik u nu verschaft heb.
— Dan zou ik daar uittreksels uit de tekst voor « Actueel » kunnen aan toevoegen om op die manier toch aan mijn interviewtje te geraken…
G.D.W. (lacht):
En zo riskeert u geen gevangenis !
— Eén Coenen is genoeg
G.D.W:
Mocht het met u samen zijn dan zou het misschien nog een gezellige boel worden, hé ?
— Misschien wel, maar laten we het toch maar bij « Aktueel » houden…
G.D.W. (in « Aktueel »):
Alles is begonnen met de integratie van dus Ghanezen en Senegalese onderdanen hier in de stad, waarbij het voorvalt dat zij met tientallen op één adres ingeschreven staan en met honderden zal ik maar zeggen zich aanbieden aan de loketten van de OCMW om dus steun te verkrijgen. Daarmee is het begonnen zo circa een goeie twee jaar geleden. Een vreemd verschijnsel van dat fenomeen dat is ten eerste het zeer vlug « verlies » van die verblijfsvergunning. Ze bekomen dan een duplicaat en wij hebben al ondervonden dat die oorspronkelijke vergunning dan doorverkocht wordt aan een landgenoot. Dat is ook de verklaring van die toename van mannelijke vreemdelingen de laatste twee jaar, hé. Met in Schaarbeek en Molenbeek en zo als het ware de deur dicht te klappen…
Nu deze neoliberale regering de kraan voor de OCMW’s zo goed als dicht heeft gedraaid, is het alleszins niet aangewezen dat het laatste restje geld wordt toegewezen aan pooiers of drugshandelaars…

Referentie
Jan Draad, Georges De Wolf aan het lijntje, De Rode Vaan nr.11 van 1985

Dit “lijntje” heeft nog aanleiding gegeven tot een tussenkomst in de Gentse gemeenteraad van Raymond Otte, fractievoorzitter van de CVP. Die werd door De Morgen meteen natuurlijk als “racist” bestempeld en daarom antwoordde Otte fier in een lezersbrief dat hij zijn tussenkomst had gesteund op een artikel uit De Rode Vaan: (het begin van de brief is verloren gegaan)“…OCMW per maand ongeveer 6 miljoen fr. steun moet verlenen aan buitenlanders, dan roept dit bij ons evenwel vragen op. Welnu deze tussenkomst werd geformuleerd op basis van de verklaring afgelegd door politiecommissaris De Wolf en gepubliceerd op 14.3.1985 in ‘De Rode Vaan’, met name volgende passage:
G.D.W. (in « Aktueel »): Alles is begonnen met de integratie van dus Ghanezen en Senegalese onderdanen hier in de stad, waarbij het voorvalt dat zij met tientallen op één adres ingeschreven staan en met honderden zal ik maar zeggen zich aanbieden aan de loketten van de OCMW om dus steun te verkrijgen. Daarmee is het begonnen zo circa een goeie twee jaar geleden. Een vreemd verschijnsel van dat fenomeen dat is ten eerste het zeer vlug « verlies » van die verblijfsvergunning. Ze bekomen dan een duplicaat en wij hebben al ondervonden dat die oorspronkelijke vergunning dan doorverkocht wordt aan een landgenoot. Dat is ook de verklaring van die toename van mannelijke vreemdelingen de laatste twee jaar, hé. Met in Schaarbeek en Molenbeek en zo als het ware de deur dicht te klappen…
De Rode Vaan vervolgt als volgt: “Nu deze neoliberale regering de kraan voor de OCMW’s zo goed als dicht heeft gedraaid, is het alleszins niet aangewezen dat het laatste restje geld wordt toegewezen aan pooiers of drugshandelaars… Jan DRAAD”
Omdat de CVP het niet bijzonder logisch vindt dat het OCMW er zou zijn om pooiers en druggebruikers te onderhouden of hen een alibi te bezorgen, hebben wij gemeend deze vraag te moeten formuleren. Deze vraag had dus niets te zien met racisme maar alleen met de bekommering om te voorkomen dat het geld van de Gentse belastingbetaler zou worden misbruikt. Van het OCMW verwachten wij dan ook dat hierover objectieve informatie wordt verstrekt. Het is duidelijk dat, vanuit onze christelijke visie iedereen die noodlijdend is, moet worden geholpen welke ook de huidskleur of nationaliteit van de betrokkene moge zijn.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.