Traditiegetrouw bladerden we even terug in de nummers van het afgelopen jaar en plaatsten voor uw (en ons) gemak de belangrijkste artikels op een rijtje. In tegenstelling tot vorige jaren streefden we deze keer wel volledigheid na. Met dien verstande dat de onderwerpen van vaste rubrieken zoals het standpunt, binnen- en buitenbeentje, de column, televisie en activaria niet werden opgenomen. Om het geheel ook bruikbaarder te maken sommen we nu de artikels op per thema en niet per nummer, zoals in het verleden.

AFRIKA
Moeilijkheden en tegenstellingen in Mozambique (nr 18)
Mozambique : bijna het bewind van de kleinburger (nr 19)
De huurlingen, een boeiend dossier (nr 46)
Namibie, niets is er veranderd (nr 52)
BEDRIJVEN
Antwerpen, de mythe van een welvarende groeipool (nr 1)
Fabelta en VTR nog steeds bezet (nr 2)
Mewaf-stakers opgewarmd voor nationals acties (nr 7)
Vlaams Tewerkstellingsplan is VTR, Fabelta, GA (nr 8)
Krijgt het SCK de ezelsstamp ? (nr 11)
Red de cablerie Gonzalez-Cock te Lokeren (nr 12)
Griffin : de strijd opengooien naar publieke opinie en politici (nr 16)
Nobels-Peelman, Siemens : technologie voor winsten en werkloosheid (nr 22)
Nobels-Peelman, Siemens, Fabelta : een lange hete zomer (nr 23)
Siemens : Flanders’ technology op z’n best (nr 26)
Griffin: wetgevende initiatieven nodig… (nr 26)
Fabelta: de gieren strijken neer (nr 28)
Fabelta, Nobels-Peelman : geschenken voor de bazen, klappen voor de werkers (nr 32)
Solvay: de moeilijke opbouw van syndicale tegenmacht (nr 32)
Fabelta de klok (jaren) teruggedraaid (nr 34)
St. Pietersscheepswerf: uitstel van executie ? (nr 35)
St. Pietersscheepswerf: scheepsbouw in de Rupelstreek bedreigd (nr 36)
Fabelta : de ontmanteling van de openbare sector (nr 36)
La Bourgeoise et Nivelles : reorganisatie, afvloeiingen en inleveren (nr 43)
La Bourgeoise et Nivelles: hoe parlementairen de patronale zijde kiezen (nr 45)
Fred Commine (Renault): Het gaat om principes (nr 49)
ECONOMIE
Bedenkingen bij een economisch alternatief (nr 5)
Het Belgische ecosysteem (nr 24)
Een alternatief voor het land of voor de SP ? (nr 29, 30, 31, 32, 33)
Waarom slaat de dollar alle records ? (nr 33)
Prioriteit voor de uitvoer ? (nr 35)
Het systeem van de non voting shares (nr 36)
Het sociaal-economische profiel van de Volksunie (nr 41)
Waait de Amerikaanse heropleving naar hier over ? (nr 41)
Hoe zelfstandig is de middenstand ? (nr 44)
Speelgoedhandelaars : voor kinderen wordt er nog geld uitgegeven (nr 49)
SP-alternatief ter discussie (nr 50)
ENERGIE
Verhoging elektriciteitstarieven : volksmisleiding op grote schaal (nr 4)
Olieprijs veroorzaakt altijd drama’s (nr 9)
Rationeel energieverbruik ? Da’s wel, werk ? (nr 20)
Knoops in de knoop (nr 21)
Dossier Distrigaz : miljarden in de olie (nr 28)
Oliehaaien en het nieuwe programmacontract (nr 45)
FILM
Tiende Filmfestival van Brussel : grootser ! beter ? (nr 6)
Zaman : prima karaktertekening en sfeerschepping (nr 12)
Ellende in de Borinage : de lichtste tint was grijs (nr 31)
Knokke-Heist : avant-premières (nr 34)
Gent : een compromis van water en wijn (nr 41)
Jonge cineasten : Belgisch en Hongaars getint (nr 41)
Nieuw Babylon : Een unieke brok revolutionaire avant-garde (nr 42)
Zelig : een (eenmalige) verrijking (nr 43)
Marc Didden over “Brussels by night” : “Ik veroordeel niemand” (nr 44)
De toekomst van ’36 : de weggemoffelde Spaanse anarchie (nr 47)
FILOSOFIE
O, tijdschrift voor filosofische beproevingen (nr 5)
De vrijmetselarij — van bouwwerf tot debating-club (nr 27)
Kautsky, van ongelovige Thomas tot historisch materialist (nr 29)
Maarten Luther, de nachtegaal van Wittenberg (nr 46)
Jef Ulburghs : Kom mee naar Doorbraak, maar maar vergeet uw eigen bagage niet (nr 50)
GEMEENTEPOLITIEK
Crisis, ook in de gemeente (nr 3)
Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Gent (nr 12)
Antwerpen niet kernvrij, wel ontnuchterd (nr 14)
De gemeentelijke autonomie bedreigd (nr 15)
Brugge kernwapenvrij (nr 15)
Gent : het belang van WERK (nr 16)
De gemeenten in de citroenpers (nr 20)
Luik na de nederlaag (nr 31)
Le Roeulx, waar communisten thuis zijn (nr 33)
Het Antwerpse saneringsplan (nr 42)
De Gentse begroting (nr 43)
Neo-liberaal saneringsplan van Gent (nr 49)
JEUGD
Dr Verhellen over jeugddeliquentie : men zoekt naar zondebokken (nr 6, 7 en 8)
Jongeren – in de zakken . getast (nr 7)
Jo Vermeulen , conservatief of progressief, dat is de fundamentele tegenstelling (nr 11)
Hollandse kinderauteurs daar kan je soep van koken (nr 14)
Jongeren en reclame : over motorsleeën en tomaatstaven (nr 24)
Nieuwe jongerenkrant tegen seksisme en fascisme (nr 25)
COMMUNAUTAIRE PROBLEMEN
0 Vaderland ! (nr 6)
De regionalisering van de vijf nationale sectoren (nr 18)
Brussel rot in de frigo (nr 21)
Claude Renard over de situatie in Wallonië (nr 25)
Louis Van Geyt : Een unitair bewind is vandaag een autoritair bewind (nr 27)
LATIJNS-AMERIKA
Nicaragua : met de rug tegen de muur (nr 16)
De Amerikaanse suikerblokkade van Nicaragua (nr 23)
El Salvador : Folteren is onze regel wel (nr 32)
Chili : de rust van het kerkhof is voorbij (nr 32)
De Chileense economie : op sterven na dood (nr 36)
Tien jaar weerstand in Chili (nr 38)
Wanneer valt de gek in het Moneda ? (nr 40)
Cubaanse ambassadeur over VS-invasie op Grenada (nr 45)
Er groeide iets moois in Amerika’s achtertuin (nr 46)
Nicaragua volgens Tomas Borge (nr 49)
LITERATUUR
Bij de dood van Aragon (nr 2)
Tarzan ? Nooit van gehoord (nr 8)
Frans Denissen vertaalde Boccaccio’s Decamerone (nr 9)
Piet Van Aken (nr 14)
Tom Lanoye, de enige eenmansmultinational van het poetisch bedrijf (nr 15)
Hugo Claus : In je eigen straatje de universaliteit ontdekken (nr 18)
Jaroslav Hasjek : Schweijk of de controverse rond de idiotie (nr 22)
Henri Knap : The long and winding road (nr 26)
Marion Bloem : Symbool voor een hele generatie (nr 27)
Griezel en gruwel (nr 28)
De herinneringen van een socialistisch militant : je reinste smartlap (nr 33)
Erotiek en pornografie (nr 34)
Greta Seghers : Diabetes, de ondergang van het Avondland (nr 37)
Brevten Breytenbach : Het irreële verlangen naar m’n land is voorbij
Het boek op de tocht (nr 45)
Vrouwenverhalen (nr 46)
Franz Kafka of het verdriet van de wereld (nr 48)
Hendrik Conscience en de historische roman (nr 50)
MARXISME
Daar had Marx nog nooit van gehoord (nr 5)
De onverbiddelijke kritiek van al het bestaande (nr 11)
Karl Marx en de crisissen (nr 14)
Waarom Marx en Jacquemotte ? (nr 17)
Jan Debrouwere : Waar het op aankomt is de wereld to veranderen (nr 22)
De omweg is de weg (nr 27)
Na het gewestelijke congres van de Brusselse communisten (nr 50)
Verschillende aanpak, één doel (interview Cl. Renard) (nr 52)
MEDIA
RTL, c’est pas vous (nr 14)
MIDDEN-OOSTEN
Donkere wolken boven het beloofde land (nr 2)
De PLO na Libanon (or 4)
Marcel Liebman over de Israelische vredesbeweging (nr 8)
De glimlach van Arafat (nr 9)
Yoram Gozansky (Israëlische KP) : het geweten van de natie (nr 13)
De cynische spelletjes van Assad (nr 33)
Het verscheurde Libanon (nr 42)
Het Syrische beleg van Tripoli : Exit Arafat (nr 47)
MUZIEK
Tien jaar ABBA (nr 1)
Onze economie gered ? Als we TC-Matic exporteren ! (nr 5)
Muziek met de vuist of uit het hart (nr 7)
Randy Newman: muziek met de vuist én uit het hart (nr 7)
Twintig jaar Beatlemania (nr 8)
De tweede linie : Red Zebra & The Scabs (nr 13)
Marianne Faithfull, een woord van leven (nr 16)
Over Bowie schrijf je niet, daarover discussieer je… (nr 20)
Robin Gibb « Dit is geen prostitutie-lp ! » (nr 22)
Opera : Dag, dromen van Poma ! (nr 24)
Rod Stewart routine in afwachting van voltreffer (nr 25)
Hoop op overleven voor The Bet (nr 26)
Strijdliederen (nr 27)
De onafhankelijke platenindustrie (nr 28)
Dresdner Musikfestspiele 1983 (nr 30)
Talking Heads : bezadiger geluid (nr 31)
Twintig jaar Roland and his Bluesworkshop (nr 35)
Jazz Festival Dendermonde : Chuck en Manu, een paar apart ! (nr 36)
Dertien rozen voor Janis (nr 38)
Lavvi Ebbel : is er nog leven na dit mooie leven ? (nr 40)
Opera : het tijdperk van de regisseur (nr 41)
De atoom-fuif (nr 43)
Walter Grootaers (De Kreuners) : « Ik stel elke leider in vraag » (nr 44)
NABIJE OOSTEN
Turkije, of het geluid van de stilte (nr 37)
A. Boukhari (Polisariofront) : « Marokko bijt in het zand » (nr 43)
ONDERWIJS
Rijksschool afgesneden van haar publiek (nr 9)
ACOD-onderwijs congresseerde (nr 25)
ONTWIKKELINGSHULP
Het probleem van de honger (nr 25)
Het Sovjetmodel in de Derde wereld (nr 30)
Kinderarbeid in de Derde wereld (nr 34)
OOST-EUROPA
Pieter Boot : « De Sovjet-Unie en Oost-Europa, integratie of onderwerping ? » (nr 7)
Alain Tourcine : « Was Solidariteit subversief ? » (nr 14)
Oost-Europa maakt minder schulden (nr 18)
David Baytelman : « Bulgarije boert goed » (nr 23)
Paus in Polen : het occulte appél (nr 26)
Waar zijn de akkoorden van Gdansk ? (nr 31)
Karel Bartosek : « Tscjechoslovakije 1983 : decreten en gefluister » (nr 34)
Links en kerk in Polen (nr 35)
Het drama van Sakhalin (nr 37)
Vereniging Belgie-DDR 25 jaar (nr 42)
OPENBARE DIENSTEN
Vakbond en actiegroepen : samen sterker (nr 5)
Het herstructureringsplan van de NMBS (nr 15)
Ook in openbare sector levert inleveren niks op (nr 25)
Hete herfst ingezet (nr 39)
Een wankel bestand (nr 40)
Treinvervoer : andermaal neo-liberaal mikpunt (nr 51)
Waar de trein niet meer blijft stille staan (nr 52)
Loterij, Lotto, Toto… vrijwillig belasting (nr 52)
PLASTISCHE KUNSTEN
De romantische machines van Tinguely (nr 3)
Verder van de Goden, dichter bij de mensen (nr 4)
Van Soemer tot Babvlonië (nr 10)
Venetiaanse tekeningen te Brussel (nr 21)
Kunstfotografie rond 1900 (nr 23)
De politieke werken van Somville (nr 23)
De korte carrière van Lilian Mikolajewksa (nr 25)
Het moeizame afscheid van Hergé (nr 27)
Internationaal Jaarboek van Hedendaagse Kunst 1982-1983 (nr 30)
Een woud van beelden te Jette (nr 32)
Middelheim : terugblik op een avant-garde (nr 36)
Drie continenten in het Paleis (nr 37)
Oorlog en Propaganda : Pluralisme als tegengif (nr 40)
James Ensor te Antwerpen (nr 42)
Oud-Iraanse rotsreliëfs (nr 51)
De kleine mens en zijn mythe (nr 52)
REGERINGSPOLITIEK
Prof. Van Mechelen (BGJG) : Wij zijn vreedzame mensen, maar genoeg is genoeg (nr 11)
Vragen omtrent de DIRV : werkloosheid of armoe ? (nr 4)
Het neo-liberale falen (nr 5)
Jongeren strijden voor ’t stoppen van ’t doppen (nr 6)
Hoeveel loontrekkenden heeft België nog ? (nr 7)
Prof. Piet Frantzen : « Kapitaalvlucht is politiek probleem » (nr 8)
Het verslag van de Nationale Bank en de Financiewet (nr 9)
Poma’s verstikkende stolp (nr 12)
Martens V volhardt in de boosheid (nr 13)
Post en telefoon duurder, benzine niet goedkoper (nr 14)
Het racisme als tragedie van de verdeeldheid (nr 16)
Louis Van Geyt : « Regionaliseren, meer dan ooit » (nr 22)
Openbare bestellingen : het kapitaal levert, wij betalen (nr 24)
Stookpremie: blaast Martens koud of warm (nr 25)
Bouwsector: de dans der rondetafels (nr 26)
De explosie der kabinetten (nr 28)
België en het « Europese gemiddelde » (nr 30)
Begroting, Sogemar, Vleesbedrijven : een flinke kluif (nr 33)
Het budget van 1984 onder de loep (nr 37)
Liberaler dan U denkt (nr 41)
De begroting ’84 in de Kamer (nr 48)
Het wetsontwerp Gol is ondoeltreffend en gevaarlijk (nr 49)
Stille nacht, dure nacht (nr 52)
RELATIES
Echtscheiding und kein Ende… (nr 1)
Abortus… een persoonlijke zaak (nr 2)
Denken over liefde en macht (nr 3)
Kinderen, volwassenen, seksualiteit (nr 13)
De mannen met de roze driehoek (nr 19)
SOCIALE VOORZIENINGEN
Stap naar armoe-maatschappij (nr 3)
Caritas’ bedje gespreid (nr 10)
De slag in de ziekenhuissector gaat verder (nr 11)
Besparingen, wat had U anders verwacht ? (nr 21)
Nieuwe KP-brochure : « Gezondheid, recht of koopwaar ? » (nr 23)
Dokters in verzet (nr 24)
Sociale buffers verliezen hun veerkracht (nr 32)
Gehandicapten krijgen felle klappen (nr 34)
Dr Michel Vanhoorne, arbeidsgeneesheer : is werken gezond ? (nr 36)
De hervormingsplannen van J.L. Dehaene (nr 39)
Eigen haard is goud waard, zei Steyaert (nr 40)
Het einde van het recht op wonen, nog voor het begin… (nr 43)
De geestelijke gezondheidszorg doorgelicht (nr 48)
De borrelwet : democratisering alcoholproblemen (nr 51, 52)
SYNDIKALE STRIJD
ABVV-voorzitter Vanden Broucke : « Voor een geloofwaardig syndicalisme » (nr 4)
KP-arbeidersmilitanten : voor een herbrond strijdsyndicalisme (nr 5)
ABVV en ACV bereiden nationale betoging voor (nr 8)
26 februari, een étappe (nr 9)
Een etappe die om een vervolg vraagt (nr 10)
Van het defensief naar het offensief : inleveren afwijzen (nr 13)
Sociale verkiezingen : het moeilijke gevecht achter de bedrijfspoorten (nr 14)
Was 26 februari een ééndagsvlieg ? (nr 16)
Brugse vakbondsmilitanten en de sociale verkiezingen (nr 17)
Tien jaar geleden : de grote dokstaking (nr 18)
De rol van de délégé : veranderen of aanpassen ? (nr 19)
Waarschuwing voor regering en… vakbondsleidingen (nr 21)
Gegoochel met « passende arbeid » (nr 22)
Strijdbare actiedag : ’t was maar een begin (nr 26)
R. Dussart : Gedaan met de strategie van ’t minste kwaad (nr 51)
THEATER
Katrien Devos : « Theater is wat rondom ons gebeurt » (nr 3)
Jan Fabre maakt een « totaalspektakel » (nr 4)
Tone Brulin : Gilgamesh wil niet sterven (nr 7)
Tien jaar Internationale Nieuwe Scène (nr 11)
Er wordt weer over theater geschreven (nr 12)
Jan De Corte : van de dingen die vooruit gaan (nr 16)
15 jaar Theater Taptoe : « Opzij, opzij, de poppenstoet trekt voorbij » (nr 17)
Rita… op school (MMT) : geslaagd, met onderscheiding (nr 23)
Moeder Courage (INS) : tent vergt veel courage (nr 24)
Wachten op Godot (Arca) : goed, maar zonder verrassingen (nr 40)
Echafaudages (Radeis) : een vat vol verrassingen (nr 42)
Bekende gezichten… (SKT) : aanknopen bij Sartre (nr 43)
Water en wijn (Wannes) : pretentieloos maar degelijk (nr 44)
De Speler (KNS) : iets te weinig dimensie (nr 47)
Helder als glas (Brialmont-Theater) : duister als de nacht (nr 48)
Rondedans (NTG) : traag maar amusant (nr 49)
TECHNOLOGIE
Elektronica : quo vadis België (nr 10)
Flanders’ Stempology (nr 18)
Flanders’ Technology : een andere kijk (nr 20)
FT en de rol van de kranten (nr 31)
Gilbert Eggermont : Technologie, een enorme uitdaging (nr 38)
TOERISME
Touring wegenhulp : de helpende hand (nr 29)
Waarheen met het sociaal toerisme (nr 31)
TWEEDE WERELDOORLOG – VERZET
Hans Petermann, gevangene van Hitler (nr 5)
Wie vermoordde Julien Lahaut ? (nr 10)
De Morgen : « KP-bestendige was leider van de Leopoldisten » (nr 12)
8 mei : Legstukken voor anti-fascistische actie (nr 19)
Jean Blume n.a.v. het overlijden van Prins Karel : « Waardigheid en gezond verstand » (nr 24)
In alle sereniteit : Leopold III (nr 41)
Duitse exiel-literatuur : die Gedanken sind frei ! (nr 47)
Christian Dutoit over Jef Van Extergem : Een figuur om een film over te maken (nr 50)
VERRE OOSTEN
L. Van Geyt was in Viëtnam (nr 4)
L. Van Geyt : « De KPB praat weer met Peking » (nr 24)
Met z’n drieën veertien dagen onder één miljard (nr 27, 28, 29, 30)
Interview met Pakistaans oppositieleider : « Met blote handen tegen de dictatuur » (nr 39)
VREDE
De nul-optie van Andropov (nr 3)
Het kernwapendebat na de Andropov-voorstellen (nl 5)
Defensie zonder provocatie, het alternatief van prof. Barnaby (nr 6)
Bush op bezoek bij Tindemans (nr 7)
Yasuo Ogata : kruisraketten voor Japan ? (nr 11)
Broederlijk delen, zwaarden tot ploegen (nr 13)
Reagan begraaft SALT-I akkoord (nr 14)
De mafia en de kruisraketten (nr 15)
Interview met André Bogaert : De weg naar Florennes (nr 17)
Ook in Florennes : weg die bommen (nr 18)
ACW : onderhandelen, maar niet over de nul-optie (nr 20)
Een atoomvrij Europa van Polen tot Portugal (nr 21)
Vredesconventie van Berlijn : de grote vlucht vooruit (nr 22)
Jacques Nagels over de Praagse vredesassemblée (nr 22)
Platformtekst betoging 23/10/83 (nr 29)
Op stap voor vrede (nr 31)
West-Duitse pacifisten geven startsein : de hete herfst is begonnen (nr 37)
Ignaas Lindemans : wil de CVP even verstandig wezen… (nr 38)
Het veiligheidsplan van de Vlaamse socialisten (nr 41)
Vrede en alternatieve defensie (nr 41-42)
Anti-rakettenbetoging in volle voorbereiding (nr 42)
Louis Van Geyt : « Opschorting haalbaar objectief » (nl 43)
23 oktober, een gedenkwaardige dag (nr 44)
Het rakettendebat in Kamer en Senaat (nr 45)
Het rakettendebat : Het smalle pad (nr 46)
Na het rakettendebat : de grote kloof (nr 47)
Nog de raketten : Van Miert durft… (nr 48)
Reacties na het « opschorten » van de INF-onderhandelingen (nr 49)
Verder gaan op de gevolgde weg (nr 51)
Combatti Missili (nr 52)
VROUWENPROBLEMATIEK
500.000 werklozen : vrouwen in ’t verzet (nr 5)
Vrouwen tegen de crisis : een samengebalde reaktie (n, 10)
Joske Van Sande : « Vrouwen tegen de crisis belangrijker dan vrouwen tegen pornografie » (nr 24)
Twaalfde vrouwendag: opboksen tegen de nieuwe armoede (nr 46)
Twaalfde vrouwendag: weinig aanleiding tot feesten (nr 47)
Twaalfde vrouwendag: over arbeid, of beter gezegd niet-arbeid (nr 48)
WEST-EUROPA
Ladrecht bijvoorbeeld (nr 1)
De Bondsrepubliek aan de vooravond van de verkiezingen (nr 10)
Het zestiende partijcongres van de PCI (nr 12)
In de kuil van het Bretoense nationalisme (nr 21)
Maggie trekt oud broekje weer aan (nr 25)
Het PCI-beheer (nr 26)
Het Duitse onbehagen (nr 31)
Soares gevangen van het IMF (nr 35)
De herstelkoers van Iglesias (nr 35)
Het economische leed van Mitterrand (nr 47)
De grandeurs van Mitterrand (nr 48)

Ronny De Schepper

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.