Tien jaar geleden overleed in de kliniek van Bornem, op 79-jarige leeftijd, Jerome Smet. Hij was 43 jaar werkzaam bij het gemeentebestuur, o.m. als diensthoofd Burgerlijk Stand en gemeentearchivaris. Hij was Temses geschiedschrijver bij uitstek. Hij was ook een pionier van de lokale persfotografie.

Jerome Smet werd geboren in Temse (Velle) op 6 september 1929 als enige zoon (tweede jongste kind) van de zeven kinderen van Arthur Smet, wagenmaker-landbouwer, en Maria Elisa Maes (eigenlijk waren er 10 kinderen, maar 3 zoontjes overleden kort na de geboorte). Na lagere school op de Velle deed hij 4 jaar humaniora bij de Broeders van Liefde in Temse en volgde hij via avondschool handelsvakken in Temse en Sint-Niklaas (LBC).
Op 15/10/1945 werd hij werkzaam op de Boelwerf: eerst als technisch tekenaar, daarna op de dienst Premiestelsel. Op 1/8/1946 trad hij – in opvolging van Karel Beeckx – als klerk in dienst van het gemeentebestuur. Vanaf 1948 volgde hij 3 jaar Bestuurswetenschappen (Gent en Antwerpen). In 1951 werd hij vast benoemd. In 1956 werd hij bevorderd tot opsteller, in 1965 tot onderbureauchef, in 1974 tot bestuurschef. In 1979 werd hij ook benoemd tot (deeltijds) archivaris. Toen hij op 1/10/1989 – na 43 jaar – met pensioen ging, was hij het oudste personeelslid en het personeelslid met het hoogste aantal dienstjaren.

(Pers)fotograaf
Fotografie boeide Jerome van in zijn jonge jaren. In 1964 werd hij lid van de Fotoclub Temse, waar hij ook 3 jaar secretaris was. Vanaf 1965 werkte hij voor de pers: eerst voor het weekblad Het Vrije Waasland, daarna ook voor Het Nieuwsblad (vanaf 1970) en Het Volk (vanaf 1972). Van 1968 tot 1972 was hij bovendien verbonden aan het persagentschap Deutschland Report (Heidelberg), waarvoor hij – met Martin De Ryck als journalist – (vooral) sensatiezaken in beeld bracht.
Naast zijn journalistieke opdrachten fotografeerde hij ook in zijn vrije tijd. Eind 1978 zette hij een punt achter zijn persactiviteiten. Op 2 december vond in restaurant De Watermolen een afscheidsviering plaats, waar ook Martin De Ryck werd gehuldigd voor zijn 25 dienstjaren in de journalistiek. De feestrede werd uitgesproken door Luc De Ryck (toen nog niet in de politiek), met wie Jerome verscheidene jaren had samengewerkt voor Het Vrije Waasland.
In de jaren ’90 schonk hij zijn clichés aan het gemeentebestuur.
Andere geliefkoosde activiteiten van Jerome waren filmen, kamperen met de caravan en schilderen. Als schilder was hij een amateur van het zuiverste water. Bovenal besteedde hij zijn vrije tijd aan plaatselijke geschiedschrijving.

Archivaris en geschiedschrijver
Vanaf zijn intrede bij het gemeentebestuur maakte Jerome er een hobby van te snuffelen in het omvangrijke, grotendeels onontgonnen archief van Temse. Begonnen met het opmaken van zijn stamboom – om de tijd van de middagpauze te doden – evolueerde zijn belangstelling spoedig tot passie. Het archief werd zijn biotoop. Het erfgoed dat jarenlang onaangeroerd in de kelders van het gemeentehuis rustte, heeft hij geordend: geïdentificeerd, geïnventariseerd en geklasseerd. Daardoor werd deze historische rijkdom een gestructureerde en toegankelijke voedingsbodem, tegelijk een ideale basis voor verdere op- en uitbouw.
In het verlengde daarvan groeide hij uit tot Temses geschiedschrijver bij uitstek. Dat was mede mogelijk dankzij intensieve zelfstudie. Zijn studieterrein overspande de Middeleeuwen en reikte tot het heden. Talrijk zijn de periodes en onderwerpen die hij – als eerste, vaak als enige – heeft doorgelicht en in beeld gebracht. Vele braakliggende terreinen heeft hij ontgonnen en ontelbare gegevens aan de vergetelheid onttrokken. Zodoende verwierf hij een unieke kennis over de geschiedenis van Temse. Burgemeester Luc De Ryck betitelde hem bij officiële gelegenheden als ‘De prins van de geschiedschrijving van Temse’.
Tot zijn pensionering was hij de adviseur van het gemeentebestuur voor de bepaling van nieuwe straatnamen. Na zijn pensionering werd hij ‘voor onbepaalde duur, te persoonlijke titel’ aangesteld ‘tot onbezoldigd hulparchivaris’, waardoor hem machtiging werd verleend om de nodige documenten uit de verschillende archiefdepots te ontlenen.
Als gemeentearchivaris – en bijzonder hulpvaardig als hij was – maakte hij talloze vorsers, studenten en gelegenheidsonderzoekers wegwijs in hun zoektocht naar gegevens. Diezelfde hulpvaardigheid legde hij aan de dag als ervaren diensthoofd van de Burgerlijke Stand.
Zijn vorsingsarbeid – waar monnikenwerk – is vereeuwigd in de vele studies die zijn naam dragen. Naast publicaties in eigen beheer leverde hij vooral bijdragen voor het Jaarboek van het Gemeentemuseum, het Gemeentelijk Informatieblad, de Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en de Oudheidkundige Kring van Klein-Brabant.
Zijn publicaties nemen een ereplaats in in onze plaatselijke geschiedschrijving. Het zijn rijke spiegels van het verleden, naslagwerken, die behoren tot het courant gebruik van geschiedkundig geïnteresseerden en vorsers.
Jerome bleef als geschiedschrijver aan de slag tot zijn recente opname in de kliniek.
Hij was één van de auteurs van het in december 2008 verschenen boek ‘Het gemeentehuis van Temse’. Ingevolge zijn opname in de kliniek van Bornem (7 november) was hij afwezig op de officiële voorstelling (20 december). Niets liet toen vermoeden dat hij zou overlijden.
In de nazomer van 2008 had burgemeester Luc De Ryck aan Jerome Smet gevraagd om de geschiedenis van Temse samen te stellen op basis van alle bijdragen die hij ooit had gemaakt. Jerome zegde toe. Toen de burgemeester hem op zondag 21 december in de kliniek in Bornem opzocht, zei Jerome dat het werk klaar was. De memory stick lag thuis gebruiksklaar… Hij is inmiddels aan het gemeentebestuur overgemaakt.
Jerome Smet was een minzaam en innemend man, erg gewaardeerd en graag gezien in alle middens.
Hij was gehuwd (1952) met Jeanne Heyndrickx uit Sint-Niklaas. Zij hebben 3 kinderen: Frank (geneesheer), Dirk (†, licentiaat biologie) en Katrijn (onderwijzeres).

Luc De Ryck

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.