Dertig jaar geleden hadden wij oog en oor voor…

02 De Rode VaanIk had geen passende illustratie om dit artikel te illustreren, dus grijp ik maar even terug naar de foto van de redactie van De Rode Vaan bij de verhuis naar de Lemonnierlaan in 1981. Het is bedoeld als een soort van uitwuiven, want van de erop afgebeelde redacteurs (v.l.n.r. René en Piet Lampaert, Lode De Pooter, Miel Dullaert, ikzelf en Jan Vermeersch) blijven eind 1988 enkel nog Miel Dullaert en ikzelf over. En in het geval van mezelf: dat zal enkel nog duren tot eind februari 1989. Vanaf dan blijft Miel Dullaert nog als enige over. Hij staat dan wel aan het hoofd van een vernieuwde redactie, die zichzelf in De Rode Vaan nr.52 van 1988 (waaruit dit overzicht komt) wel als volgt aankondigde:

De nieuwe “rode vaan” komt er aan!
Met — meer nog dan vroeger — een menigte gevarieerde rubrieken, die een rechtgeaard progressief zowel stof tot nadenken als hints voor de actie zullen leveren, gaan wij er in 1989 tegenaan.
Een jaar zonder de « rode vaan » is dus ondenkbaarder dan ooit. Vernieuw daarom als de gesmeerde bliksem uw abonnement (en noteer meteen dat ons nieuwe jasje u geen frank méér kost). U betaalt dus exact dezelfde abonnementsprijzen als deze die in dit nummer te lezen staan op pag. 4 — wat neerkomt op b.v. 1.200 fr. voor 1 jaar.
Stort morgen — of neen : vandaag nog — op rek. nr. 001-0978462-02 van de VPU, Lemonnierlaan 108, 1000 Brussel.
AFRIKA
Zuid-Afrika, vreemd is dat land 3
Pluk geen vruchten van apartheid 19
Belgische vakbondsmilitanten solidair met Zuid-Afrikaanse collega’s 19
15 jaar Polisario: een Sahara-reportage 24, 25, 26
André Brink : een uniek boek over Zuid-Afrika 27
Senegal, een land als een gedicht 30
Vrede in Zuidelijk Afrika? 33
AZIË EN OCEANIË
Afghanistan: vrede in 1988? 3
Massaal protest tegen onderdrukking en geweld in Israël 6
De Sovjet-Unie en het Midden-Oosten 7
Afghanistan : laatste etappe, bergop 10
Kampuchea, arm en geïsoleerd 11
Een koortsaanval in Nagorny-Karabakh 11
Israël, een staat vol conflicten 12, 13
Breed Belgisch front voor vrijlating Sargin en Kutlu 13
Israëlische kogel voor joods meisje 16
Van de Eerste Verheven Keizer tot Voorzitter Mao 19
De Palestijnen en de PLO slecht gediend 21
De fatale kust, het epos van Australië 23, 39
Zonder politieke vrijheid, Turkije niet in E.E.G. 25
Noord-Jemen: een Arabisch sprookje 31
Syrië, dagboekfragmenten op de stenen van indrukwekkende beschavingen 32
Jordanië : de grootheid van Petra nederig ondergaan 33
Intifada, bouwsteen Palestijnse staat 33
Einde oorlog Iran-Irak 34
Nias, ver weg van het westen 34
Pakistan: de dictator is dood 35
Yang Zhengquan over radio in China 37
Zuid-Korea speelt met scherp 38
Reisindrukken uit Armenië 39
Behoud VS-basissen op de Filippijnen 43
Naar vorming Palestijnse staat? 44, 48, 49, 50
De verloren onschuld van Cory Aquino 50
Palestina tussen hangen en wurgen? 50
BEDRIJVEN
Bij het faillissement van OIP 2
GM-Antwerpen: fleksibiliteit of sluiting 3
Nu is het « Le Lys » 4
Sidmar-Zelzate: een fundamentele confrontatie 5, 6
Sidmar, Roularta, Regie der Luchtwegen : opmerkelijke vonnissen 8
Roularta-Roeselare : zwijgen of buiten 13
Edmont-Aalst: flexibiliteit of tewerkstelling 14
Kempense Steenkoolmijnen: de grote opkuis 15
GB-Inno-BM : winst, flexibiliteit en anti-syndicalisme 16
Herstructurering in de brouwerijsector 17
P&O-staking en RMT-plannen: wat krijgt de weerman? 21
Philips als goeroe van de flexibiliteit 25
Het einde van Brec? 26
Atea-Herentals dankt af 28
General Biscuit-Herentals : een vakbondssecretaris als beulsknecht 33
Ontslagen bij Rhone Poulenc Chemie Rieme 34
Côte d’or: de chocolade smelt 39
Bezette bedrijven 40
Donnay overgenomen 40
United States of Delhaize 45
Bornemse gum uitgekauwd? 47
Philips : arbeiders eisen behoud jobs 50, 51
De Gentse dokwerkers : stijgende winst- en dodencijfers 50
ECONOMIE
De sociaal-economische Raad van Vlaanderen evolueert 1
De vervoerseconomische ramp 3
Carlo De Benedetti wil greep op Société Generale 4, 5
Nationale bank: fikse kritiek op het gevoede beleid 8
Haalt de Generale 1992? 9
Geknoei met overheidsgeld in de textielsector 13
Alle macht aan de markt 13
Lonen en koopkracht ter discussie 14
Generale: de koppen zijn geteld en de centen uitgegeven 17
De groten eten (ook hier) de kleintjes op 24
Instant-boekjes over de Generale 26
Het vervolg van de Generale-story 27
Scheiding Mister Cash en Bancontact 32
Economische vooruitzichten van Kredietbank 36
Alles koek en ei bij de Generale 38
Het probleem van de economische doelmatigheid 50
FILM
A.Cavens-prijs voor « Noce en Galilée » 1
Grote Prijs UFK voor « Der Himmel über Berlin » 2
Filmfestival van Brussel 3, 4, 5, 6
« Intervista » van Federico Fellini 7
Tekenfilmfestival Genk: van klein naar groot? 9
« L’oeuvre au noir » van André Delvaux 21
« Bird » van Clint Eastwoord 24
« De collega’s maken de brug » van Vincent Rouffaer 26, 43
Orson Welles revisited 33
Robbe De Hert draait (misschien) « Blueberry hill » 34
« The unbearable lightness of being » van Philip Kaufman 37
« The last temptation of Christ » van Martin Scorsese 40
Gents Filmgebeuren 42, 43
Eerbetoon aan Wereldcineast Joris Ivens 43
Pier Paolo Pasolini, « communist in de ware betekenis » 47
Nicole Van Goethem wint de Geuzenprijs 48
Marc Didden over « ’t Bolleken » 51
Michel Van Laer aan het lijntje 52
GEMEENTEPOLITIEK
Plan Anselin voor de Gentse haven 12
Hoe belangrijk zijn gemeenteraadsverkiezingen? 18
Zorgt de gemeente voor tewerkstelling? 19
Hogere gemeentebelastingen onvermijdelijk? 20
Paul Janssens over « Mijn gemeente = vredesgemeente » 25
Staf Schmidt, mede-initiatiefnemer oproep linkse eenheid 31
Ambiorix werpt de handdoek 31
Gaasbeek, zijn boerenmarkt, zijn gueuze, zijn kasteel 34
Zonde van Ronse… 35
Eva te Brussel 36
Met links front naar de gemeenteraadsverkiezingen? 38
Ros Beyaert nog niet verdronken? 38
Hasselt: een zandvlo op dikke teen 39
Geen parochiepolitiek in de Bondsrepubliek 39
De « vurige stede » impotent? 40
Duimspijker onder de Gentse raad? 40
De progressieve hopjes van Den Haag 40
Zwijndrecht : constructief progressief 41
Wie betaalt de Antwerpse veerman? 41
Aalst: de stem van de straat 41
Sint-Niklaas : jongste lijsttrekker 41
Oostende: Rita Vandecasteele aan het lijntje 41
GESCHIEDENIS
De kampen: heiligschennis of revolutionair eerherstel? 8
De jaren zestig: stout of choc? 10, 12, 18, 20
Sociale geschiedenis van België 17
Mei ’68 : een revolte van gepriviligeerden 18
De koningskwestie in een nieuw daglicht 33
Wi willen van den kerels zinghen 34
Het verdrag van München 40
Lydia Chagoll over Hirohito 40
Bob van Laerhoven over de Reichskristallnacht 48
De jaren vijftig: omzien naar een keerpunt 50
GEZONDHEIDSZORG
Mag papa rijden of drinken? 3
Dodende kamers 4
Aids overdraagbaar via gloeilampen? 6
Kankerbestrijding 18
IDEOLOGIE
Filosoferen over heden en toekomst 1, 2
Het geloofsboek als nieuw manifest van de bisschoppelijke partij 1
Zelfportret van de joodse gemeenschap 3
Wie schuilt er achter « De Bende» ? 5, 8
Het marxisme leeft (I): Jean-Pierre De Waele 6
Humanisme vandaag 7
Linkse eenheid 9, 10
Het marxisme leeft (2) : Ernest Mandel 9
Jean-Paul Sartre, « een man die ontwaakt » 10
De roof van onze racistische maagdelijkheid 11, 48
Het marxisme leeft (3): Rudolf Boehm 12
Het marxisme leeft (4): Piet Frantzen 14
Ludo Abicht : « Brood, rozen en utopie » 14
Het marxisme leeft (5): de KPB 18
Lieve Van Mele over de IJzerbedevaart 36
De sociaal-democraten als steriele maatschappelijke kracht? 40
Centrum Leo Apostel gestart 43
Ludo Martens : « Gids voor elke revolutionair » 47
Frank Vandenbroucke: het gevecht om het centrum 47
Het marxisme leeft (6): de Club van Antwerpen 48
Jef Turf : « Communist » 51
LATIJNS-AMERIKA
Brazilië, een structurele puinhoop 5
Nicaragua, welke prijs voor de vrede? 7
Guatemala, Amerikaanse missionarissen en Belgische wapens 9
Vrede in Centraal-Amerika? 14
Genoeg van Uncle Sam 17
Panama onder Reagan-chantage 18
Koffie, coureurs en coke in Colombia 27
Ecuador, tussen witte vulkanen en de groene jungle 28
Berichten uit Nicaragua 29, 35, 41, 45
Cuba, een land tussen mythe en werkelijkheid 29
Het ongekende verhaal van een guerillabeweging in Peru 32
KP-brigade terug uit Nicaragua 36
Het plebisciet van Pinochet 37, 42
LITERATUUR
Aster Berkhof: « We zijn nog altijd gedeeltelijk getemde roofdieren » 1
Lucienne Stassaert: requiem voor een vader 1
De maandstonden van Freek Neirynck 2
Mooi woordenparadijs van Benno Barnard 2
Dirk Van Babylon aan het lijntje 2
Marc Mijlemans : mag ik een klein beetje uw vogelverschikker zijn? 7
Clem Schouwenaars : « Ik ben geen gelukkig man » 9
Herman Portocarero : cultuurfilosoof of kermiswaarzegger 9
Freek De Jonge en Ward Ruyslinck: heerlijke en minder heerlijke jeugdherinneringen 11
Klaus Mann : voor een ondeelbare, universele beschaving 11
Alstein : uitzicht op een werkelijkheid? 12
Boon werkte graag op « de roode vaan» 13
DDR-auteur Rudi Strahl : « Communisme heeft veel fantasie nodig » 14
Politicus de Sade ontmaskert boer Bavo 16
Een brief is een aardse vreugde 16
Emiel Janssens : tussen mystiek en aardse geneugte 17
Het Biesboek van Biesheuvel 20
Daniel Robberechts : het alternatief voor misdaad en waanzin 21
Heinz Czechowski : « Mijn belangrijkste drijfveer om te schrijven is nog steeds de oorlog » 23
Konstantin Paustovski : romanticus van de realiteit 23
Guido Lauwaert over « Ulysses » 24
Muharrem Türköz: « Schapen zonder herder» 27-35
Twee Niemandskinderen 36
Boekennummer 44
Tom Lanoye : mens zijn als tragische grap 49
MEDIA
RV-campagne ’87 en… ’88 1
De Waarheid kent grenzen 3
De toekomst van de rode vaan waarborgen 5, 6
Koen De Visscher (Toestanden) aan het lijntje 12
De rode vaan op nieuwe wegen 18
Treuren om « De Morgen » 26
Perssteun, het schaamlapje van het systeem 31
Plan Dewael voor de BRT 38
Jan Van Kerkhoven over Toestanden 38
De strijd tussen BRT en VTM 41
« Klein Londen, klein Berlijn », het afscheidswerk (?) van Dré Poppe 42, 49
De afbrokkelende persvrijheid in een land zonder grondwet 47
« God in Vlaanderen » : het kruisbeeld als knuppel 48
Marlene Edeling over de radio-omroep(st)ers 49
BRT-programmatie voor 1989 51
MILIEU
Het Milieujaar geëvalueerd door Dirk van Melkebeke (BBL) 14
« Wijzen » bevelen achtste kerncentrale aan 15
Groenen gaan internationaal 16
Het broeikaseffect 21
Oostende: verboden te baden? 29
Kratmium 30
Daar bij die molen… 30
Een bericht aan de Club van Rome 37
Stikken in ons afval 39
België droomt nucleair 43
TGV ploegt door Brabantse spruitjes 46
MUZIEK
Nieuw Belgisch Kamerorkest 1
Is er nog plaats voor Bob Dylan? 1
Tango, de blues van Buenos Aires 6
Is een plaat een cultuurproduct? 10
Velvet Underground 12
Frank Zappa aan het lijntje 15
De OVV is dood, leve de NVM? 20
Bobby Naret, de come-back van een jazz-glorie 21
Hei Pasoep stapt uit de nevel 21
VLOS wordt flop 23, 45
Aga! Winska! 23
Johnny Clegg : « Apartheid en Zuid-Afrika zijn geen synoniem » 24
De bende van Boone 25
Paus Bruce de Eerste! 26
De Internationale, een zeer jonge honderdjarige 26
Jean Blaute : « Ik maak muziek voor nog niet gedraaide films » 27
Prince: God in zwartkanten ondergoed 30
Raymond van het Groenewoud zingt voor het Rode Kruis 33
Jong Festival van Vlaanderen : geen « kinderlokker » meer maar hoogstaande eigen producties 37
Tien jaar geleden stierf Jacques Brel 41
Is er nog een operettebeleid in België? 50
Roy Orbison : nu dragen we allemáál zwart 51
NOORD-AMERIKA
De erfenis van King en Malcolm X is springlevend 15
Het duel Bush-Dukakis 26
Wie wordt de bewoner van het Witte Huis? 43
De economie van de VS 46
De zware erfenis van Reagan 47
The summer of ’88, 50
ONDERWIJS
Puin ruimen aan de universiteiten 9
Jan Vanriet over het kunstonderwijs 17
Een berg tussen onderwijs en arbeidsmacht 23
Migranten en onderwijs 27
Van den Bossches perestrojka 36
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Bezwijkt Derde Wereld onder schuldenlast? 2
Olivier Degreef (UNICEF) aan het lijntje 19
Artsen zonder Grenzen: sponsor eens een chirurg 31
Slavernij anno 1988 32
Voor een echte Open Universiteit 37
OOST-EUROPA
Preoestrojstvo of herstructureren op z’n Bulgaars 1, 2
Alexander Dubcek : « Perestrojka geeft antwoord op de grote problemen van deze tijd » 5
De Sovjetunie en de Derde Wereld 16
Hongaarse communisten aan vooravond partijconferentie 21
Perestroïka zonder alternatief 26
Het ging er heet aan toe te Moscou 28
Praten met Sandor Fekete, historicus en schrijver 29
20 jaar geleden: het einde van de Praagse lente 34
Albanië, nog steeds reageerbuis van de revolutie 35
Poolse polka 36
Waarde Michaïl Sergejevitsj Gorbatsjov! 36
Roy Medvedev : « Lente in Moskou » 38
Arkadi Volski: « De democratie wil geleerd worden » 40
« Alle macht aan de Sovjets » 41
Jongerencultuur in de Sovjet-Unie anno Gorbatsjov 43
Eduard Sjevardnadze : nieuwe concepten buitenlandse politiek 45
OPENBARE DIENSTEN
De gestage afbouw van de NMBS 1
De Croo eist stakende luchtverkeersleiders op 6
Paula’s Perestrojka 8
Besparingen bij de NMBS 11
Openbare sector in beweging 12
Corruptie bij de rijkswacht 18
R.U.G.: meer dan 500 personeelsleden gebuisd 30
Rijkswacht in opspraak: de sheriff wordt pistolero 31
Openbaar vervoer : de gebruiker betaalt 35
Stads- en streekvervoer : naar een overkoepelende vervoermaatschappij 40
Vakbond zet TGV op het spoor 42
Klimaatschommelingen bij Sabena 46
Het vuur is aan de lont 48
De politiediensten gaan verder de straat op 49
Ambtenaren geloven niet in Sinterklaas 49, 51
Douane 52
PARTIJLEVEN
De KPB beraadt zich over de verkiezingsuitslag 1
Jean Blume of het rijkgevulde leven van een mens en een militant 11
De Mikisclub : een oase met toekomst 14
Marcel Christiaens overleden 15
Linkse eenheid verder ter discussie 16
Afscheid van Gaston Desnerck 21
RV-feest 27, 35, 37-45
Stappen naar grotere linkse eenheid 27
Electoraal van vooraf aan beginnen 42
REGERING
Het slecht gemaakte huiswerk van Verhofstadt 4
Politieke impasse en (on)geloofwaardigheid 6
Dehaene volgt Dehaene op als formateur 14
Ontwerp-akkoord : veel woorden, maar besparen blijft de boodschap 15
Martens VIII: een wankele coalitie 20
Regeerakkoord : een grote berg piepschuim 21
Met Martens VIII naar St.-Anna II? 25
Wanneer kaderwet voor ’t patronaat? 28
Belastinghervorming: de firma dankt u zeer 30
Tewerkstelling : kosmetische ingrepen 30
Coëmes luchtshow 32, 35
Martens VIII is nog steeds de oude 34
Staat afhankelijk van privé-kapitaal 35
Politieke partijen als plaatsingsbureau 39
Wordt België voetnootland? 44
Vlaamse regering start opnieuw 45
Staatshervorming: overheveling van Belgische gebruiken 47
SOCIAAL
Een gelukkig nieuwjaar voor de armen? Huurprijzen stijgen 3
Generatie-armoede in Vlaanderen 16
Licht in de Rupeltunnel? 28
Sociale zekerheid hervormen, maar hoe? 29
Schellebelle stoeit in het vlas 32
Test-Aankoop ontmaskert 37
Welzijnswerkers betoogden te Brussel 42
Flexibiliteit en sociale infrastructuur 43
Dringend gezocht : kinderdagverblijven 43
Leurder-mollenvanger kwijnt weg 44
Het leger bestaansonzekeren groeit aan 50
Poverello 52
SPORT
Lucien Van Impe : « Of ik nu veel verdiende of weinig, de sport kwam op de eerste plaats » 1
Edwig Van Hooydonck: « Ik hou van het labeurwerk » 9
Eric Vanderaerden aan het lijntje 9
Katarina Witt aan het lijntje 11
UEFA ’88: Hollandse kaas zonder « gaten » 27
José De Cauwer over de Tour 27
Tour met veel vuile « toeren » 31
Perestroïka, ook in het voetbal? 32
Herman Schueremans over de Torhout-Werchter Classic 32
Bij de aanvang van de voetbalcompetitie : spektakel vóór sport? 33
Eerste Torhout-Werchter Classic zit erop 34
De dag dat de keizer tweemaal van zijn lijn afweek 35
Wereldbeker wielrennen : zegen of vloek? 36
Tennis in de USSR : meer spelers dan rackets 37
De Belgen op de Olympische Spelen van Seoel 38
Licht en schaduw van de Olympische Spelen van Seoel 41
Darts : vogelpik met hersens 42
Na het wegwielerseizoen 1988, 50
SYNDICALISME
Stakers contra bazen en rechtbanken 3
Vlaams ABVV : « Geen holle slogans meer » 7
De vakbond in Europa 9
Gemeenschappelijk vakbondsmemorandum ABVV-ACV 10
BBTK : bediendenvakbond zoekt nieuw imago 10, 12
Michel Nollet over nieuwe uitdagingen voor de vakbond 18
Bescherming vakbondsdelegees : een zwaar belaste ruggengraat 18
Vrije tribune door vier Sidmar-delegees 19
Het volledige D’Hooge-verhaal 20
Lucien Naegels (Syndicaat van Rijkswachtpersoneel) 20
ACOD-congres : solidariteit of centen? 24
Wie zijn de sociale partners voor tewerkstelling? 25
Luc Cieters en Jan Grauwels, de mannen van de mijnen 33
VBO tegen vakbeweging: opzitten en pootje geven 33
Peter Steenhaut aan het lijntje 34
Tiende verjaardag van RBP-bezetting 37
Wat elders kan is hier ook mogelijk: mobiliseren 43
Na een moeizame bevalling toch nog een centraal akkoord 46
Flexibiliteit, het koekoeksei in de arbeidersbeweging 49
De delegee blijft vogelvrij 50
THEATER
Jappe Claes maakt theater met Theater Teater 2
Jean-Pierre De Decker : « Ik geloof in de grote emotie op het theater » 3
Kinderen hebben recht op goed theater 3, 5, 6, 24, 30, 45, 51
Dirk Tanghe : « De eerlijkheid van een grootvader die bij de open haard vertelt aan zijn kleinkind » 5, 9
De knipoogjes van William Shakespeare 5
Danser-choreograaf Marc Vanrunxt : « Niets is wat het lijkt » 6
« Gilles »: de relativiteitsteorie van het applaus 10
Bertolt Brecht herdacht 11
Claus neuriet de Brabançonne 11, 12
Over « zogenaamde » amateurs 15, 16
Het heilige theater der jaren zestig 20
Een RAT voor de ogen 36
Wat zouden wij zonder het Theaterjaarboek zijn? 37
Jan Decleir : « Een beetje nadenken en dan doen, vooral doen» 45
« De meeuw » : verbluffend reddeloze wanhoop 46
Laterna Magika : « De toeschouwer moet zelf interpreteren » 46
Russisch theater: loopt de glasnost slecht af? 50
Els Dottermans aan het lijntje 50
Interview Josse De Pauw 52
TENTOONSTELLINGEN
De spiegels van Liliane Vertessen 2
Van steengroeve tot tempel 4
De Azteken : fascinerende luister van een vermoord volk 7
Het poëtische kubisme van Cyr Frimout 14
Adriaan Linters : « Vlaanderen ? 367 musea maar geen beleid » 15
Bauhaus : we bouwen de kathedraal van het socialisme 19
Van oeros tot stoeipoes 21
Pierre Alechinsky : feesten van verf en inkt 23
Kleur en ritme bij René Mels 25
Britse industriële fotografie 29
De reuzinnen van Botero 30
De Italiaanse transavanguardia in Oostende 32
Watou : kunstenaars aan de grens 35
Een « gouden feniks » voor André Jacqmain 36
Reinhoud en zijn bende in Aalst 38
Hoet showt in het Florialiapaleis 40
Van middeleeuwse vroomheid tot modernistische beeldstormerij 42
De innerlijke ruimte van Gaston Bertrand 45
Een pertinente vraag na Happening 88 : Leeft Vlaanderen? 46
Retrospectieve Henri De Braekeleer te Antwerpen 48
De eerste groep van Latem te Brussel 49
Rik Poot: « De wereld wil bedrogen worden » 50
Claes Oldenburg 51
China, hemel en aarde 52
VERKIEZINGEN
Arbeidersbeweging interpelleert partijen 1
Neerwaartse trend voor CVP 36
SP: hun bocht is niet de onze 37
Groen kan vele kleuren dekken 38
Rechts versterkt in Vlaanderen 42
VREDESPROBLEMATIEK
Te wapen of niet te wapen, dat is de vraag 4
Lucien Bollaert over vzw Vrede 6
Cruisewatch : over bewegende raketten 8
Grauwe wintertijd in de NATO 11
Waarom Washington meer wapens wil 18
Het « rijk van het kwaad » is niet meer 24
Louis Van Geyt evalueert de conferentie over atoomwapenvrije zones 27
Europa : minder wapens, beter leefmilieu 31
Conventioneel en nucleair pauzeren 41
Na(vo)weeën 46, 48
De vonventionele wapens 51
Interview Ongena (VAKA) 52
VROUWEN
Vrouwenconferentie in gemeenschappelijk front 12
100 jaar emancipatiestrijd 24
Vrouwenarmoede, geen natuurfenomeen 30
Lu D’hont over 10 jaar Rosa 46
Abortus : opnieuw ontvlamt de strijd 48
WERKLOOSHEID
Van school naar dop 5
St.-Niklaas: weer 400 jobs minder 7
Bijscholing alleen lost de werkloosheid niet op 19
De opstand van de grijze panters 20
Verdwijnt de stempel? 38
WEST-EUROPA
De West-Europese hardleersheid 4
Groot-Brittannië, het gespleten koninkrijk 7
Europese top : toch overeenstemming over de poen 8
West-Duitsland: arbeidstijdverkorting ter discussie 8, 13, 17
PCE : met Julio Anguita, een nieuwe start 10
De Ruhr wil leven 14
Ierland, een drama zonder einde? 14
Anti-syndicale hysterie schaadt CGT niet 15, 52
Op het oorlogspad voor 1992 16
De onvermijdelijke herverkiezing van François Mitterrand 17
In de huid van een lid van het Front Nationaal 19
De Ierse Workers Party in congres 20
De Britse zeeliedenstaking 23
Lesbiennes en homo’s slachtoffer van Thatcherwet 23
De PCF herpakt zich 25
Amnestie, de Franse versie 29
Het kruis op de heuvel in Colombey-les-deux-Eglises 33
Even buiten Madrid slaapt Franco 35
Britse vakbeweging : historisch schisma? 37
Anguita (PCE) roept op tot eenheid 42
Zeventig jaar CPN 47
Ierland : de sage van de gemiste kansen 49
WETENSCHAP
Bedenkingen bij het « Focus Research »-project 13
De grote verkenningstocht door de ruimte 13
Over de aantrekkelijkheid van het nieuwe hologische determinisme 16
Technologie: vooruitgang of ondergang? 46
Ruimtevaartprojecten : beter één miljard op het land dan tien in de lucht 47

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.