Die eerste avond werd meteen ook al “Panorama” uitgezonden, dat daarmee zonder enige concurrentie het langst lopende programma is op de Vlaamse televisie (bovenstaande pancarte is wel uit 1979, een oudere heb ik helaas niet kunnen vinden). Voor De Rode Vaan was “Panorama” het televisieprogramma dat het meeste aandacht kreeg. De recensies werden meestal geschreven door Lode De Pooter en zelfs tijdens zijn vakantie nam dan hoofdredacteur Piet Lampaert het van hem over, terwijl ik wel de andere programma’s mocht bespreken.

In de jongste aflevering van « Panorama » (26-11-81) kwamen er weer veel kijkersbrieven aan bod. Een van de schrijvers vroeg zich af waarom Oostpriesterhulp zoveel reclame had mogen maken op het kleine scherm n.a.v. het voortverkopen van ingezamelde klederen door een bepaalde firma (Limtex). De reporter van dienst ontweek « handig » deze netelige kwestie en verklaarde dat men nog altijd op zoek was naar iemand die echt in naam van alle of van vele liefdadigheidsinstellingen kon spreken. Waarom was men eigenlijk daarmee niet begonnen vooraleer de « oosterling » helemaal alleen op ons los te laten ? (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.49 van 1981)

Wierp « Panorama » (18-3-82) een onthullende blik op de Belgen die in « de gouden jaren » zogezegd boven hun stand gingen leven dan werden wij vooral getroffen door de daaropvolgende reportage over de nieuwe armoede in de USA, meer bepaald in de staat Alabama. Het beeld van de zwarte ellende — pardon voor de woordspeling — die daar momenteel heerst, deed de haren ten berge rijzen. Weinig verwonderlijk dat de mensen daar over stelen en openlijke revolte spreken. Maar kom, een reden om te besluiten dat wij het hier “nog veel beter” hebben, moest men er niet gaan in zoeken. En dat deed de Panoramaploeg ook niet. Zij had zo al genoeg werk om de boze brieven inzake de BSD-reporage voor te lezen. Want in soldatenschoenen blijken heel lange tenen te zitten… (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.13 van 1982)

Op donderdag 1 april — de klassieke vissendag — hebben de « Panorama »-jongens voor enige beroering gezorgd. Door het omroepen van een « vals » bericht inzake verbod op komende buitenlandse vakantietrips, stichtten zij heel wat herrie bij de reisondernemingen. Deze slikten « de grap » met een eerder zuur gezicht. Wij hebben geen ogenblik gepanikeerd. Op die datum hoeden wij ons immers voor elke aankondiging die mensen op de been tracht te brengen. Wij ergeren ons echter al maandenlang aan een ongewilde grap die elke donderdag op het scherm wordt gebracht. Met een aflevering van « Dubbel-Dobbel », van « Panorama » en van « Sporttribune » op het eerste net (over « Dallas » praten wij nog niet eens) en met een uitgave van « Een vinger in de pap » en van « Première » op de tweede keten (plus meestal nog een goede documentaire tussenin) kan men hier wel van een steeds weerkerend topzware donder-programmatie spreken. En dit in tegenstelling met andere avonden die inzake echte en eigen televisiemateriaal zeer licht uitvallen. Wanneer gaat er aan deze klucht een einde gesteld worden ? Daarvoor willen wij wel handtekeningen ronselen om te protesteren bij de BRT-top. (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.15 van 1982)

In « Panorama » hebben wij met groeiende woede gekeken naar de reportage die gewijd was aan de altijd maar stijgende levensduurte in ons land (18-11). Het was niet het werkstuk als dusdanig dat deze reactie uitlokte maar wel de vaststelling dat de prijzen in enkele maanden tijds zo sterk omhoog waren gegaan. Wij geloven dat vele kijkers thuis precies dezelfde reflex zullen gehad hebben. Elkeen stelde aan de dikte (of dunte) van zijn geldbeugel al wel vast dat er iets misliep met zijn koopkracht, maar dat deze zulk een klap had gekregen, dat was toch nog een onaangename verrassing. De invoering van een maandelijkse prijzenrubriek — als aanhangsel van « Panorama » of van een ander actualiteitsprogramma van die aard — zouden we dan ook als « een nuttig initiatief » durven bestempelen. Welke producer neemt de rekenmachine ter hand ? (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.48 van 1982)

Een indruk. Gedeeld of tegengesproken ? Wij weten het niet maar wij schrijven er toch over. Het komt ons voor dat « Panorama » de jongste tijd wat zwak, wat onevenwichtig uitvalt, dat het programma er niet meer in gelukt de allure van een echt, groot nieuwsmagazine te verwerven.
Nemen wij nu weer de aflevering van vorige week (27-10) die gewijd was aan AIDS (de ziekte die vooral in homofiele milieus zou voorkomen) en aan de Franstaligen in Vlaanderen (sedert de taalwetten van 1963 zonder officiële rechten maar nog actief in plaatselijke kringen).
Het waren twee onderwerpen die interesse konden wekken maar doorheen de ietwat enge aanpak ervan — een hoop aaneengeregen vraaggesprekken — toch geen algemene dimensie kregen. Het anekdotische haalde het daarbij in de meeste gevallen van het meer omvattende en uiteindelijk bleef de kijker — wij alleszins — met een indruk van onvoldaanheid over. Het was allemaal reeds gedaan wanneer wij meenden dat het echt ging beginnen.
Omdat wij de jongste weken al een paar malen met dit nare gevoelen in onze maag bleven zitten, meenden wij er even melding van te moeten maken en het voor te leggen aan programmamakers en -kijkers. « Panorama » is te lang een hoeksteen van het BRT-gebouw geweest opdat men « Terloopse » erosieverschijnselen eraan niet tijdig zou melden. Restauratiewerken kunnen dan zoveel gemakkelijker uitgevoerd worden. (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.45 van 1983)

De jongste « Panorama »-aflevering (15-12) heeft ons geboeid, niet alleen door haar inhoud maar ook door haar vorm. De inhoud : Angola en de vergeten oorlog tegen Zuid-Afrika. De vorm : documentaire beelden die geregeld onderbroken werden door verhelderende gesprekken tussen de reporter die ter plaatse ging en een journalist van het thuisfront. Duidelijk werd gemaakt dat Zuid-Afrika al geruime tijd stroken Angolees grondgebied bezet houdt, zonder dat dit tot noemenswaardige internationale protesten aanleiding geeft. Duidelijk werd ook aangetoond dat de Cubaanse adviseurs, waarover wel heel wat drukte gemaakt wordt in de wereldpers, tenminste 300 km van de grenzen verwijderd zijn om de beschuldiging van mogelijke agressie tegen Zuid-Afrika te ontzenuwen.
Uit de talrijke, openhartig klinkende interviews kwam ook naar voren dat de binnenlandse situatie in Angola nog verre van gestabiliseerd is, dat de toenemende stroom van de vluchtelingen vooral in de hoofdstad voor ingewikkelde situaties zorgt. Maar dat er niet verzaakt wordt. Een gevatte journalistieke reactie was het ook de volgende dag in het « Nieuws » beelden uit deze reportage van Walter Zinzen in te lassen als antwoord op herhaalde Zuid-Afrikaanse laster t.o.v. Angola. Zo diende de uitzending tweemaal. En goed ! (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.52 van 1983)

« Panorama » blijft interessante, in het buitenland aangekochte programma’s uitzenden. Zo was er nu (23-7-1987) de BBC-reportage over het zogeheten Paperclip-complot, een bedrieglijke operatie die vlak na WO II uitgewerkt werd door het Pentagon om Duitse geleerden (vooral rakettenspecialisten) naar de USA te halen, hen tot Amerikanen te naturaliseren en te laten meewerken aan de NASA-plannen die een mens op de maan zouden brengen. Onder hen waren vele nazi’s maar deze kregen allen een nieuw verleden dat met een paperclip aan hun biografie vastgespeld werd. Verwoed anti-sovjetisme lag aan de basis van deze hele operatie die slechts onlangs door het Amerikaanse ministerie van justitie heropgediept werd met de bedoeling een nieuw onderzoek in te stellen terzake. De vraag blijft wat het zal uithalen. Wanneer men Amerikaanse officieren — die destijds zelf de Duitse concentratiekampen hadden gezien — aan het witwassen van de gewezen nazi’s hoorde meedoen, kan men er zijn bedenkingen bij hebben. Goed toch dat de Britse televisie zulke schandalen aan de kaak durfde te stellen en… dat de BRT de reportage overnam. Zij viel alles bij elkaar misschien wat kort uit maar de onthulling van het verborgen feitenmateriaal alleen loonde ruim het kijken. (Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.31 van 1987)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.